Home

transitiemodel

 


Breng uw team in beweging!

Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar in hoog tempo op. Maar hoe sluit je als organisatie daarop aan en hoe krijg je medewerkers mee?
En wat doe je als medewerkers opzien tegen de reorganisatie en uitgeblust en verander-moe zijn en hun flexibiliteit zijn kwijtgeraakt? Hoe zet je de kwaliteiten en talenten van medewerkers optimaal in?

 

Voor organisaties en teams in beweging biedt TransitieProfessionals effectieve begeleiding.

 

 

 

 • Discussie aan het eind wat we met de uitkomsten gaan doen was erg zinvol.

  -Anonieme teammanager
 • De begeleiders zijn de rust zelve en luisterden goed naar de geluiden en gevoelens die er waren.

  -Anoniem teamlid
 • Het Transitiespel nodigt uit om actief mee te doen. Het spel was leuk en de tijd ging snel.

  -Anoniem teamlid
 • Het doel van de reorganisatie en wat het precies zou inhouden vonden we nogal vaag en dat gaf veel onzekerheid. Tijdens de bijeenkomst hebben we uitgewisseld hoe iedereen erin staat en dat gaf rust en focus voor ons team.

  -Rob van der Lee – Teamlid adviseur constructieve veiligheid
 • We werden met onze neus op de feiten gedrukt en weten nu wat we zelf kunnen doen om de regie in eigen handen te nemen. Gelukkig kan dat op best veel punten en het is fijn dat we daar zelf de verantwoordelijkheid voor hebben.

  -Annemarie Wennekes – Teamlid juriste
 • De openheid van de Transitieprofessionals en de creatieve aanpak heeft veel positieve energie losgemaakt in het team. Het team zet nu zelf gestaag stappen om de werkwijze te verbeteren en de samenwerking met andere teams te verdiepen.

  -Helen Nelemans – Teamleidster Juridische Expertise
 • De teamleden gaan meer met elkaar in dialoog en hebben dit ook uitgebreid naar andere teams waar mee wordt samengewerkt. Het werk wordt nu beter verdeeld en ons nieuwe werkproces kon makkelijker worden ingevoerd.

  -Wim van Vliet – Teammanager directie Vergunningverlening, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Medewerkers waren er enthousiast over. Ik heb gemerkt dat er meer cohesie in het team is gekomen en gewenning aan de nieuwe situatie.

  -Marianne Pel – Teammanager directie Advies & Expertise, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Mooi om te zien hoe er in een bijeenkomst al zoveel bereikt wordt. Medewerkers voelen zich meer verbonden met elkaar en hebben teamdoelen gesteld waarvoor ze op korte termijn zelf stappen kunnen zetten.

  -Ivonne Jentink – Projectleider Bedrijfsprocessen & Informatisering
 • De Transitieprofessionals hebben het Transitiespel op maat gemaakt, zodat het goed samen gaat met andere workshops van het team. Het gevoel van saamhorigheid in het team is gegroeid en de zelfstandigheid van teamleden is toegenomen.

  -George Cremers – Teamleider Constructieve Veiligheid