Aanpak

Inventarisatie en afstemming

Allereerst brengt TransitieProfessionals samen met u de huidige situatie van de organisatie en team(s) in beeld. Vervolgens wordt in kaart gebracht welke veranderingen gewenst zijn en indien nodig is er ook afstemming over eerder ingezette verandertrajecten.
Samen bepalen we de inhoud van het programma en de duur van het traject en komen we tot een keuze voor een module/aanpak die optimaal bijdraagt om de gewenste verandering in uw organisatie te faciliteren.

In de uitvoering heeft TransitieProfessionals nauw overleg met teammanagers en medewerkers om het programma verder vorm te geven.

 

De kernvraag

Van medewerkers en organisatie wordt een aanzienlijke dosis wendbaarheid en veerkracht gevraagd. De kernvraag is: hoe blijven de medewerkers betrokken en welke factoren dragen bij aan een succesvolle transitie?

Met deze inzet gaat TransitieProfessionals met en bij u aan de slag.
Hierbij richten we ons gezamenlijk op:

  • De visie en waarden van de organisatie: hoe breed wordt deze op alle lagen gedragen
  • De verbinding met de medewerkers op alle niveaus: vertrouwen, ruimte en openheid versterken de intrinsieke motivatie
  • Inzicht op wat er leeft tijdens het transitieproces: welke behoeften er zijn, zowel op rationeel als emotioneel vlak
  • Een duurzaam resultaat voor de toekomst: transitie wordt transformatie!

 

Modules

Het transitietraject bestaat uit 3 fasen (thema’s: draagvlak, groepsdynamiek, borgen). Daarnaast is het ook mogelijk om voor 1 afzonderlijk thema te kiezen of voor een op maat ontwikkeld traject.

  • Werken aan draagvlak, openheid en betrokkenheid t.a.v. de transitie (op basis van het Transitiespel)
  • Bouwen aan effectieve teams, groepsdynamiek optimaliseren
   (op basis van de theorie van Lencioni, “the 5 dysfunctions of a team“)
  • Borgen en/of bijsturen van de veranderproces en evaluatie van het proces
  • Rapportage (op verzoek kunnen wij u een voorbeeldrapportage toesturen)

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om de risico’s op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in kaart te brengen en beleid te voeren ter voorkoming daarvan. De bevindingen bij het Transitiespel zijn bruikbaar voor de inventarisatie van de risico’s op het gebied van PSA. Daarnaast richt het Transitiespel zich op het welbevinden van medewerkers.

 

Tarieven

Dagdeel:  € 650,00 exclusief 21% BTW, per TransitieProfessional
Uurtarief:  € 170,00 exclusief 21% BTW
Rapportage: € 340,00 exclusief 21% BTW
Projectvoorbereiding: In overleg
Locatie: Afhankelijk van de huurkosten