Team

Ons team bestaat uit professionals met een diverse en brede achtergrond in zowel profit als non-profit organisaties. Wij hebben gewerkt in leidinggevende posities en zijn deskundig op het gebied van bedrijfskunde, HRM, Arbo, verandermanagement en begeleidingskunde voor individuen en teams.

TransitieProfessionals leren van elkaar en zijn zelf blijvend in beweging!

 

Wij zijn professionals die:

  • Zorgvuldig, betrokken en doelgericht uw transitie faciliteren
  • Enthousiast en spontaan te werk gaan
  • Zich ten dienste opstellen van onze opdrachtgevers en goed luisteren naar de geluiden en gevoelens in uw organisatie en teams
  • Maatschappelijk betrokken zijn, die zich in hun vrije tijd inzetten voor het milieu en voor groepen die laag op de maatschappelijke ladder staan.
   Annette van den Bergh is medeoprichter van Stichting Himalaya Resources.
   Hanneke Koomans is verbonden aan Stichting LIFT, begeleider van Budgetkring Amsterdam-Noord.

Wij beschikken over een groot netwerk van co-werkers die hun expertise inzetten op het moment wij die nodig hebben. Zoals een trainingsacteur, organisatiedeskundige op het gebied van jeugdzorg en onderwijs.

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om de risico’s op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) in kaart te brengen en beleid te voeren ter voorkoming daarvan. De bevindingen bij het Transitiespel zijn bruikbaar voor de inventarisatie van de risico’s op het gebied van PSA. Daarnaast richt het Transitiespel zich op het welbevinden van medewerkers.

 Zorgvuldigheid en aandacht zijn belangrijk in een transitie.

hanneke_flipover

 

Verandering vindt plaats door de juiste ruimte te creëren waarin mensen voelen dat ze veilig een nieuwe stap kunnen maken.

annette_stoel2Hanneke Koomans

Hanneke KoomansHanneke Koomans
Werkte tien jaar als ergotherapeut in verschillende gezondheidszorginstellingen. Daarnaast werkte zij als docent ergotherapie aan de opleiding tot verzorgende en was zij teamleider ergotherapie/logopedie. Hanneke maakte in 2001 de overstap naar projectmanagement en arbo, waarin zij nog steeds werkzaam is, zie www.arbozorgvuldig.nl. Om haar blik te verbreden studeerde zij bedrijfskunde, waardoor haar werkterrein uitgebreid is naar organisatieadvies en verandermanagement. Hanneke is mede-auteur van de “Handleiding systemisch werken – toepassingen van kennis uit organisatieopstellingen”.

De branches waar Hanneke Koomans werkzaam is: overheid en gemeenten, veiligheidsregio’s/hulpdiensten, omgevingsdiensten, zorg, onderwijs, productiebedrijven, beveiliging, bouw en aannemerij.

www.arbozorgvuldig.nl

Publicatie Hanneke Koomans: Handleiding systemisch werken, isbn: 9789082209518Annette van den Bergh

Annette van den BerghAnnette van den Bergh
Werkt sinds 2007 als zelfstandig supervisor en (team)coach. 
Op freelance basis is zij verbonden aan een aantal opleidingen, o.a. Hogeschool van Amsterdam en Leergang Ervaringsdeskundigheid (Post-HBO opleiding). 
Als supervisor / (team)coach werkt ze voor verschillende instellingen en organisaties alsook voor mensen die op eigen initiatief kiezen voor een begeleidingstraject.
 
Haar werkervaring is divers en breed: o.a. de creatieve sector (theater en keramische vormgeving), logistiek managementfuncties in het bedrijfsleven (Ford, IBM, Microtronic) en maatschappelijk werk bij verschillende instellingen (HVO Querido, Spirit).

www.annettevandenbergh.nl