Voor wie

TransitieProfessionals is breed inzetbaar!

Onze professionals zetten hun expertise in binnen de volgende branches: (Rijks)overheid, gemeenten, omgevingsdiensten, hulpdiensten, onderwijs en zorginstellingen. Transitieprofessionals zijn ook in bedrijven in de commerciële sector inzetbaar.

Ontwikkelingen gaan snel in onze moderne maatschappij. Uw organisatie bevindt zich in een veranderingsproces en dat vraagt om aanpassing van uw strategie en werkwijze. U vindt groei belangrijk, of uw organisatie moet inkrimpen. U wilt voorkomen dat dit ten koste gaat van het welbevinden en bevlogenheid van uw medewerkers en uw teams. U wilt topteams, die flexibel, gemotiveerd en proactief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. En u weet dat draagvlak binnen de teams noodzakelijk is om te kunnen veranderen. U wenst uw medewerkers toe dat zij kunnen excelleren en capaciteiten en talenten ten volle kunnen benutten. Zowel persoonlijk, als in teamverband.

 

Wat kan TransitieProfessionals voor uw organisatie betekenen?

transitieprofessionalsEen transitieproces is een ingrijpende verandering. De organisatie heeft alle vitaliteit en veerkracht nodig om deze verandering vorm te geven en de gehele organisatie naar een hoger plan te tillen. Dat vraagt om inzicht in het transitieproces en kennis van de aanwezige potentie en vaardigheden.

TransitieProfessionals helpt bij het scheppen van een veilige (werk)omgeving waar uw medewerkers zich gehoord en gesteund voelen. Door aandacht te schenken aan de groepsdynamiek en ruimte te geven aan de beleving en visie van uw medewerkers, komt er ruimte en energie vrij. Deze energie zetten uw teamleden in voor het verbeteren van de samenwerking en werkprocessen in en buiten het team.

TransitieProfessionals begeleidt het proces van loslaten en verbinden en het maken van de stap naar een nieuwe toekomst.

> Lees hier meer over onze aanpak

 

TransitieProfessionals richt zich op teams die:

    • veranderende taken en rollen hebben
    • zich overvraagd voelen en de regie weer terug willen nemen
    • verander-moe zijn en hulp nodig hebben om zich op de toekomst te richten
    • handvatten nodig hebben om de samenwerking in het team te verbeteren
    • een afdelingsplan willen maken dat gedragen wordt door het team